Контакти

Владимир Кавалов – Председател на Управителния Съвет, представляващ сдружението и
председател на Комитета по дългосрочно планиране и бюджетиранe
president@isaca-sofia.org

Жени Бонева – Заместник-председател на Управителния Съвет и председател на Комитета по членство
vicepresident@isaca-sofia.org

Делян Бойчев – Секретар на Управителния Съвет и и председател на Комитета по маркетинг
secretary@isaca-sofia.org

Стилиян Лазаров – Ковчежник и председател на Комитета по образование.
treasury@isaca-sofia.org

Лозина Алексиева – Председател на Комитета по одит и контрол
audit@isaca-sofia.org

Лазарина Лазарова – бивш Председател на УС
lazarina.lazarova@isaca-sofia.org

 

Кратки представяния