Начало

Нов управителен съвет – вижте повече тук

 

Какво е ISACA?

ISACA е акроним за Information Systems Audit and Control Association, или Асоциация за одит и контрол на информационни системи.

ISACA е неправителствена организация с нестопанска цел , световен лидер в управлението, сигурността, контрола и обезпечаването на ИТ. Основана е през 1969 год. като EDP Auditors Association (Electronic Data Processing Auditors Association). Асоциацията се е посветила в служба на професионалистите, ръководещи ИКТ.

Филиалът на асоциацията в София е основан през 2007 и е регистриран според българското законодателство като организация с нестопанска цел.

Прочетете повече

Защо да членувам в ISACA?

Искате ли да:

  • Усъвършенствате Вашите професионални умения

Ние сме част от международната организация ISACA и осигуряваме на нашите членове достъп до водещи научни изследвания – както собствени, така и чрез обмен на публикации с други организации.

Научете повече за ползите от членството тук…

  • Поддържате устойчиво Вашето професионално развитие

ISACA’s Standards Board дефинира, разработва и разпространява стандарти за одит на ИТ, установяващи базови практики за оценяване на одитните и контролните практики.

  • Увеличите стойността, която добавяте за Вашата организация

Ние, ISACA Sofia Chapter, организираме обучения по теми, вълнуващи нашите членове.

ISACA издава и разпространява ISACA Journal – списание, ориентирано към области, представляващи интерес за професионалистите от общността, занимаващи се с одит и контрол. Списанието излиза веднъж на два месеца и е безплатно за членове на ISACA.

Ежегодно ISACA организира конференция Computer Audit, Control and Security (CACS) . Членовете получават отстъпки при регистрацията за това вълнуващо събитие, събиращо професионалисти от различни страни и привличащо международно признати лектори.
Научете повече как ISACA може да е от полза за вашата компания

  • Разширите мрежата си от професионални контакти

Членството в една от 200-те ISACA Chapters в повече от 180 страни непосредствено Ви свързва с професионалисти със сходни професионални интереси, отговорности и занимания.

Събитията, на които ISACA Sofia Chapter е съорганизатор привличат доказани професионалисти и Ви дават възможност да „сверите часовника” си. Също така се стремим да организираме по една среща на членовете на Chapter-а на всеки три месеца. На тези срещи дискутираме теми, представляващи интерес и предварително съгласувани с членовете, след което има възможност и за неформални разговори и споделяне на професионален опит и идеи.

  • Получите независима оценка от разпознаваема организация за Вашите знания, опит и експертиза със сертификатите:
  • Certified Information Systems Auditor (CISA)

Световно признат сертификат за постижения в областта на одита на информационни системи, включително: стандарти и практики, организация и ръководене на процесите, цялостност, надеждност и достъпност на информацията, както и разработка, придобиване и обслужване на софтуер.

Измерва разбирането Ви относно изграждането и поддържането на рамка за информационна сигурност в дадена организация.

Оценява знанията и прилагането на принципи и практики, свързани с управлението на ИТ на ниво организация.

е предназначен за ИТ професионалисти, които имат практически опит с: идентифициране,  оценка, мониторинг и третиране на рискове, свързани с информационните системи.

Вижте кратко представяне на сертификатите тук…

Заявете своето членство сега!