Начало

ISACA Sofia Chapter организира обучения на следните теми:

1. Стандартен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ (част 1), ще се проведе на 23.03.2023 г.

2. Разширен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ ( част 2), ще се проведе на 30.03.2023 г.

3. Най-съвременен анализ на данни, използвани в риска, контрола и одита™ – Изкуствен интелект (част 3), ще се проведе на 06.04.2023 г.

Марио Божилов, лектор

>> Подробна програма и теми в обученията може да видите тук.

>> Повече за лектора Марио Божилов може да видите тук.

>> Изтеглете формата за записване тук.

Попълнете формата за записване и я изпратете на email rossina@mail.bg

За повече информация вижте по-надолу в страницата или в Обучения.

Обучението ще се проведе в онлайн формат, т.к. лекторът ни е базиран в Австралия и ще сподели своя опит и познания в областта от другата част на света.

Лекторът Марио Божилов, бивш президент на ISACA Brisbane, ще се включи от Австралия в 09:00 ч., за да представи и сподели своите знания с нас.
Д-р Марио Божилов  е магистър и има  диплома за завършено висше образование по приложни финанси и инвестиции (FINSIA), сертифициран одитор на информационни системи (CISA). Той работи в областта на анализ на данни и подобряване на бизнеса от 1994 г. Лектор е по счетоводни информационни системи; контрол и управление на ИС; планиране на ресурсите на предприятието; системен анализ и проектиране. През последните 15 години Марио Божилов е преподавал на повече от 1500 студенти и над 650 корпоративни професионалисти в областта на финансите, цифровата трансформация, дигиталния риск и одита.

 

1. Стандартен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ (част 1), ще се проведе на 23.03.2023 г. от 09:00 ч.

Програмата обхваща основите на анализа на данни, които специалистите и екипите по одит и риск могат да прилагат в ежедневната си работа.
По време на програмата участниците ще се научат как да идентифицират възможностите за анализ на данни в ежедневните си дейности; как да изберем най-добрия инструмент и подход за използване при различни обстоятелства; каква е методологията стъпка по стъпка за включване на Data Analytics в прегледите на одита и за идентифициране на нови рискове.

Резултати от обучението

след завършване на тази програма участниците ще могат да:
• Идентифицирайте възможности за използване на Data Analytics в прегледи и проекти;
• Прилагане на процес стъпка по стъпка за използване на Data Analytics във всеки конкретен случай;
• Разберете наличните инструменти на пазара и изберете най-подходящия инструмент за използване във всеки случай;
• Приложете и модифицирайте, ако е необходимо, набор от аналитични процедури, предоставени в курса, за постигане на конкретни цели;
• Извършване на анализ на набори от данни за заплати и обществени поръчки.

Продължителност на програмата – 4,5 часа

Програмни предпоставки:
Инсталирано и работещо копие на KNIME Analytics Platform, което може да бъде изтеглено тук – https://www.knime.com/downloads

Теми на обучението

• Въведение в стандартния анализ на данни;
• Предимства и ограничения на стандартния анализ на данни;
• Планиране на стандартни тестове за анализ на данни;
• Специфични аналитични техники;
• Практически примери за стандартен анализ на данни;
• Преглед на програмата, въпроси и отговори, коментари.

2. Разширен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ ( част 2), ще се проведе на 30.03.2023 г. от 09:00 ч.

Програмата обхваща усъвършенствани концепции за анализ на данни, които специалистите и екипите по одит и риск могат да прилагат в ежедневната си работа.
По време на програмата участниците ще научат за базите данни и техните приложения в одита; прегледайте казуси от реалния живот на разширен анализ на данни; научете как да планирате усъвършенствани ангажименти за анализ на данни и изпълнете редица практически упражнения с помощта на базирани в облак бази данни.
Програмата включва упражнения за това как да се анализират процесите на заплати и покупки, както и извършване на въвеждащи анализи срещу изпирането на пари. Всички набори от данни и инструкции стъпка по стъпка ще бъдат предоставени в началото на програмата. На участниците ще бъде разрешено да ги запазят и да ги използват като план за прегледи в реалния живот, които може да извършват.

Резултати от обучението

След завършване на тази програма участниците ще могат да:
• Разбиране на основите на базите данни и как те могат да бъдат приложени към Data Analytics в Risk, Compliance and Audit™;
• Оценете как може да се приложи усъвършенстван анализ на данни въз основа на казуси от реалния живот;
• Проектиране и планиране на разширени ангажименти за анализ на данни;
• Приложете и модифицирайте, ако е необходимо, набор от аналитични процедури, предоставени в курса, за постигане на конкретни цели;
• Извършване на анализи на набори от данни за заплати и обществени поръчки в облака и провеждане на въвеждащи анализи срещу изпирането на пари.

Продължителност на програмата – 4,5 часа

Програмни предпоставки:
Инсталирано и работещо копие на KNIME Analytics Platform, което може да бъде изтеглено тук – https://www.knime.com/downloads

Теми на обучението

• Предимства и ограничения на Advanced Data Analytics в Risk, Control and Audit™;
• Въведение в базите данни;
• Планиране на разширени ангажименти за анализ на данни;
• Използване на случаи на разширен анализ на данни в риск, контрол и одит™;
• Практически примери за разширен анализ на данни в риск, контрол и одит™;
• Преглед на програмата, въпроси и отговори, коментари.

Практическа работа:
 •Проучване на заплати с помощта на облачна база данни;
 •Проучване на покупки с помощта на облачна база данни;
 •Извършване на въвеждащи анализи за борба с прането на пари.

3. Най-съвременен анализ на данни, използвани в риска, контрола и одита™ – Изкуствен интелект (част 3),  ще се проведе на 06.04.2023 г. от 09:00 ч.

Програмата обхваща най-съвременните концепции за анализа на данни, като изкуствен интелект/машинно обучение, видове и подходи в машинното обучение и специфични случаи на използване на машинно обучение при одит/риск, че одит и рискови специалисти и екипи могат да се прилагат тяхната ежедневна работа.
По време на програмата участниците ще научат какво е машинно обучение (ML) и неговите видове: контролирано и неподдържано обучение. Ще се разгледат и различни ML подходи, като невронни мрежи, клъстери и откриване на аномалия. Специфичен модул е посветен на създаването на ML модели от нетехнически специалисти, като одит и рискови специалисти. Участниците ще извършват упражнения, с публично достъпни инструменти, за да прилагат МЛ в сценарии за киберсигурност и риск от проекта.

Резултати от обучението

След приключване на тази програма участниците ще могат да:
• Разберете какво е машинното обучение и как може да се използва в дадена организация;
• Анализирайте типовете и подходите в машинното обучение и изберете най -подходящия в дадена ситуация;
• Създаване на модел на машинно обучение, който да се използва за конкретна задача;
• Създайте необходимите набори от данни, които да използвате в машинното обучение (ML) и обучете и тествайте ML решения;
• Прилагайте ML при въвеждащи разследвания за киберсигурност и оценки на риска от проекта.

Продължителност на програмата – 4,5 часа

Програмни предпоставки:
Инсталирано и работещо копие на KNIME Analytics Platform, което може да бъде изтеглено тук – https://www.knime.com/downloads

Теми на обучението

• Определение и основни категории изкуствен интелект/машинно обучение (AI/ML);
• Въведение и дефиниции – AI, ML;
• Дълбоко обучение (DL)-  Връзката между AI, ML и DL; Основни категории AI/ML;
• Видове изкуствен интелект/машинно обучение- Определения и примери;
• AI/ML в риск, съответствие и одит ™- Използвайте случаи за AI/ML в риск, съответствие и одит ™; Проучване на случая в реалния живот на AI/ML в риск, съответствие и одит ™;
• AI/ML в риск, съответствие и одит ™ – методологията; преглед; представяне на бизнес проблем – „Започва с писалка и хартия“; създаване на модела – входове, изходи, източници на данни.

Записване

Заявете Вашето участие като ни изпратите приложената регистрационна форма, както следва:

Стандартен анализ на данни в риск, контрол и одит™ (част 1), до  21.03.2023 г.

Разширен анализ на данни в риск, контрол и одит™ ( част 2), до 28.03.2023 г.

Най-съвременен анализ на данни, използвани в риска, контрола и одита™ – Изкуствен интелект (част 3), до 04.04.2023 г. на имейл адрес: rossina@mail.bg.

За издаването на сертификата ще се изисква да сте попълнили регистрационната форма.

Цени

Преференциалната цена на обучението, ако сте член на ISACA, е определена на 100 лв. за една част.

Цената на обучението, ако не сте член на ISACA, е 180 лв. за една част.

Броят на местата е ограничен, т.к. ще има работа в малки групи и тя ще бъде интерактивна.

>>Повече информация и записване за конференцията Tomorrow Redefined тук

Само през 2023 година членството в ISACA Sofia е безплатно за студенти!
>>Вижте повече информация в страницата За студенти.

Нов управителен съвет на ISACA Sofia Chapter – вижте повече тук

 

Какво е ISACA?

ISACA е акроним за Information Systems Audit and Control Association, или Асоциация за одит и контрол на информационни системи.

ISACA е неправителствена организация с нестопанска цел , световен лидер в управлението, сигурността, контрола и обезпечаването на ИТ. Основана е през 1969 год. като EDP Auditors Association (Electronic Data Processing Auditors Association). Асоциацията се е посветила в служба на професионалистите, ръководещи ИКТ.

Филиалът на асоциацията в София е основан през 2007 и е регистриран според българското законодателство като организация с нестопанска цел.

Прочетете повече

Защо да членувам в ISACA?

Искате ли да:

  • Усъвършенствате Вашите професионални умения

Ние сме част от международната организация ISACA и осигуряваме на нашите членове достъп до водещи научни изследвания – както собствени, така и чрез обмен на публикации с други организации.

Научете повече за ползите от членството тук…

  • Поддържате устойчиво Вашето професионално развитие

ISACA’s Standards Board дефинира, разработва и разпространява стандарти за одит на ИТ, установяващи базови практики за оценяване на одитните и контролните практики.

  • Увеличите стойността, която добавяте за Вашата организация

Ние, ISACA Sofia Chapter, организираме обучения по теми, вълнуващи нашите членове.

ISACA издава и разпространява ISACA Journal – списание, ориентирано към области, представляващи интерес за професионалистите от общността, занимаващи се с одит и контрол. Списанието излиза веднъж на два месеца и е безплатно за членове на ISACA.

Ежегодно ISACA организира конференция Computer Audit, Control and Security (CACS) . Членовете получават отстъпки при регистрацията за това вълнуващо събитие, събиращо професионалисти от различни страни и привличащо международно признати лектори.
Научете повече как ISACA може да е от полза за вашата компания

  • Разширите мрежата си от професионални контакти

Членството в една от 200-те ISACA Chapters в повече от 180 страни непосредствено Ви свързва с професионалисти със сходни професионални интереси, отговорности и занимания.

Събитията, на които ISACA Sofia Chapter е съорганизатор привличат доказани професионалисти и Ви дават възможност да „сверите часовника” си. Също така се стремим да организираме по една среща на членовете на Chapter-а на всеки три месеца. На тези срещи дискутираме теми, представляващи интерес и предварително съгласувани с членовете, след което има възможност и за неформални разговори и споделяне на професионален опит и идеи.

  • Получите независима оценка от разпознаваема организация за Вашите знания, опит и експертиза със сертификатите:
  • Certified Information Systems Auditor (CISA)

Световно признат сертификат за постижения в областта на одита на информационни системи, включително: стандарти и практики, организация и ръководене на процесите, цялостност, надеждност и достъпност на информацията, както и разработка, придобиване и обслужване на софтуер.

Измерва разбирането Ви относно изграждането и поддържането на рамка за информационна сигурност в дадена организация.

Оценява знанията и прилагането на принципи и практики, свързани с управлението на ИТ на ниво организация.

е предназначен за ИТ професионалисти, които имат практически опит с: идентифициране,  оценка, мониторинг и третиране на рискове, свързани с информационните системи.

Вижте кратко представяне на сертификатите тук…

Заявете своето членство сега!