Минали събития и обучения

ISACA Sofia Chapter Day – Safeguarding the Digital Universe 2023 

ISACA CommunITy day 2023

Локална среща 29.06.2023

XIII Професионална среща на вътрешните одитори в България, 22-23.06.2023

Локална среща с Пламен Мандаджиев, 08.06.2023

Обучения по Анализ на данни 2023

Локална среща „Изкуствен интелект“ 2023

Cyber Kick Off Party 2023

IT Audit & Risk Summit 2021

QuBit Academy 2021

CSX Fundamentals Training 2021

QuBit Conference Prague 2020

SecurIT Infosec & Data Storage Conference 2019

ISACA DAY 2017