Обучение „Network and Infrastructure Fundamentals“

Каним Ви да участвате в обучение на тема „Network and Infrastructure Fundamentals“.

Обучението ще се проведе в присъствен формат на 27 Март 2024 г. в гр. София от 09:00 ч., като продължителността на обучението е 8 учебни часа.

Курсът има за цел участниците да придобият базово ниво на познания относно начина на работа на комютърните мрежи. Темите на обучението са:
      * OSI моделът и неговите слоеве;
      * Диференциране между TCP/IP и OSI моделите;
      * Видове физическа свързаност;
      * Разглеждане на IP адресацията;
      * Въведение в темата за радиочестотните вълни;
      * Видове безжични технологии;
      * Видове мрежови устройства;
      * Видове мрежови топологии;
      * Видове мрежи;
      * Разглеждане на виртуалните локални мрежи;
      * Разглеждане на граничните мрежови устройства;
      * Разглеждане на MAC адресацията;
      * Видове мрежови протоколи по отношение на свързаността;
      * Видове мрежови протоколи по отношение на маршрутизацията;
      * Разглеждане на протокола DNS;
      * Диференциране между прости и сложни мрежи;
      * Разглеждане на понятието load balancing;
      * Уязвими мрежови услуги;
      * Особености на протокола SNMP.

Лекторът Драгостин Цеков е високо-квалифициаран професионалист по информационна сигурност. Той ще представи и сподели своите знания с нас. С магистърска степен по специалността Драгостин Цеков има 12 години опит в сферата на ИТ, последните
9 от които в областта на информационната сигурност. Сертифициран Cisco Instructor е и притежава множество сертификати част, от които са CISA, CISM, CDPSE сертификати на ISACA.

Заявете Вашето участие като сe регистрирате чрез формата: https://docs.google.com/forms/d/199pb26sn6Q3iAMmOtfbeBku1A1bB2AvHG-gDBnmrcMY/edit?ts=65dc2759

За издаването на сертификат с 8 CPE точки, ще се изисква да сте попълнили регистрационната форма.

Преференциалната цена на обучението, ако сте член на ISACA, е определена на 200 лв. Цената на обучението, ако не сте член на ISACA, е 300 лв

Заплащането на таксите за участие се извършва преди провеждането на обучението.

Броят на местата е ограничен. ISACA Sofia си запазва правото да уведоми участниците, че максималната бройка е надхвърлена. Обявата ще бъде разпространена и до организациите, с които ISACA си партнира, след 12 Март 2024 г.

Очакваме Ви!