Управителен Съвет

Председател

Владимир Кавалов
president@isaca-sofia.org

Владимир Кавалов има над 25 години опит в ИТ сферата, като половината от тях са във финансовия сектор. През годините е работил като системен администратор, специалист по информационна сигурност, ръководител на ИТ отдел и ИТ одитор. Има интереси в областта на информационните технологии, по-специално в: развитието, внедр
яването, одита и консултациите. Ръководил е значими проекти, свързани с осъществяване на миграция и внедряване на ERP системи, внедряване на MS Active Directory, както и различни решения за управление и мониторинг на информационни системи и процеси и информационна сигурност. Член е на ISACA Sofia Chapter от 2008 г., през 2015 е избран за член на Управителния съвет, а от октомври 2016 г. е президент на организацията.

 


Заместник-председател

Жени Бонева
vicepresident@isaca-sofia.org

Жени притежава повече от 12 години опит в областта на Информационни технологии и информационна сигурност, ИТ одит и съответствие, защита на данните и управление на информационните технологии. Кариерното си развитие е започнала като ИТ консултант и одитор в една от големите 4 одиторски компании, а след това продължава развитието си в областта на Информационната сигурност във финансовата индустрия. Притежава международно признатия сертификат CISA на ISACA в областта на одит, контрол, наблюдение и оценка на информационните технологии и бизнес системите. В момента е заместник-председател на асоциацията ISACA Sofia Chapter, както и Председател на Комисията за членство в организацията.

 

 


Ковчежник

Стилиян Лазаров
treasury@isaca-sofia.org

Стилиян е ИТ мениджър с повече от 19 години опит в управлението на ИТ процеси свързани със сигурност, мрежи, изграждане и поддръжка на защитни стени и сървъри. Притежава солиден опит с подготовката на системи за управление на сигурността и риска и CISM сертификат. Отлично работно ниво на английски език. Магистър инженер и Магистър по Стратегическо и оперативно управление. Сфери на компетентност: стратегическо планиране и изпълнение, управление на ИТ сигурност, планиране и поддръжка на инфраструктура, управление на права за достъп, Windows and Linux/Unix сървърни среди, анализ и редизайн на ИТ процеси, управление на риска, управление на промяната.

 


Бивш Председател

Лазарина Лазарова
lazarina.lazarova@isaca-sofia.org

Лазарина Лазарова е ИТ специалист с повече от 15 години опит в работата с международни компании в различни бизнес сектори като банкиране, търговски вериги и промишленост. В момента работи в Sensata Technologies Bulgaria като регионален ИТ мениджър. Преди това е работила в компании като Delhaize Group, Credit Agricole и Alpha Bank. Започва като главен служител по сигурността и мениджър (Business Continuity Processes) и продължава като ИТ мениджър, отговорен за мениджмънта и надзора на ИТ инфраструктура, приложения и операции. Лазарина има Магистърска степен на Компютърните науки от ТУ София, както и сертификати ITIL и CompTIA Security+. Членува в Българския CIO клуб и е член на ISACA от 2008 г.