Управителен Съвет

Росина Чолеева-Киркова – председател на УС

president@isaca-sofia.org

Росина притежава повече от 20 години професионален опит в областта на вътрешния, външния и ИТ одита. Ръководител е на звеното за вътрешен одит на Сметна палата на Република България от 2017 г. Член е на Контролния съвет на Института на вътрешните одитори в България от септември 2022 г.

Магистър по „Финанси и банково дело“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Притежава международно признати сертификати Certified Internal Auditor (CIA) и Certified Government Auditing Professional (CGAP) на Международния институт на вътрешните одитори и Certified Information Systems Auditor (CISA) от ISACA.

Професионалният й път започва в Агенция за държавен вътрешен финансов контрол. Впоследствие работи като вътрешен одитор в SGS, Easy Asset Management и Сметна палата. Има стажове в Европейска служба за борба с измамите (OLAF) и отдела за хуманитарна помощ на Европейската комисия –DG ECHO – Humanitarian AID.

 

Петя Асенова – зам. председател на УС

vicepresident@isaca-sofia.org

Петя притежава повече от 18 години опит в областта на ИТ и информационна сигурност, ИТ одит и съответствие, защита на данните, управление на ИТ и управление на проекти. Кариерното си развитие е започнала като бизнес анализатор и проджект мениджър в една от големите международни банки в България. След това, продължава развитието си в областта на информационната сигурност и одита в банковата, финансовата и застрахователната индустрия. Притежава международно признати сертификати: CISM, CISA и CRISC на ISACA, PMP на PMI както и ITIL и Prince. В момента е заместник председател на асоциацията ISACA Sofia Chapter.

 

 

Владимир Кавалов – член на УС

events@isaca-sofia.org

Владимир има над 30 години опит в областта на ИТ. Работил е като системен администратор, експерт по киберсигурност, ИТ директор и ИТ одитор. Интересите му са свързани с областта на киберсигурността, основно с анализа, внедряването на решения, одита и консултациите. Ръководил е важни проекти относно миграция и внедряване на ERP системи, MS Active Directory и различни решения, свързани с наблюдение и управление на информационни системи, процеси и киберсигурност. „Платинен“ член е на ISACA от 2008, а през 2016 е избран за Президент на ISACA Sofia Chapter. След два последователни мандата ката президент, към момента е член на борда на ISACA Sofia Chapter.

 

 

Николай Душков – член на УС

marketing@isaca-sofia.org

Николай има над 10 години професионален опит в областта на ИТ одита, информационната и кибер сигурност. Интересите му основно са свързани в сферата на киберсигурност, архитектури, офанзивна сигурност и киберзащита (Security architecture, Penetration testing, Offensive security, Red/ Blue/ Purple teaming, Ethical hacking, Cyber defense). Член е на ISACA от 2016 година, като притежава различни професионалини сертификати на организацията, като CISA, CISM и CDPSE. Към момента е член на борда на ISACA Sofia Chapter. Моля, не се колебайте да се свържете с мен на: https://www.ndushkov.com