Нов управителен съвет

На 25.11.2016 се проведе общо събрание на АОКИСС, на което бе избран нов УС в състав:

  1. Владимир Кавалов – Председател на Управителния съвет и представляващ сдружението и за председател на Комитета по дългосрочно планиране и бюджетиране
  2. Жени Бонева – Заместник – председател на Управителния съвет и за председател на Комитета по членство.
  3. Делян Бойчев – за член на Управителния съвет, Секретар на Управителния съвет и председател на Комитета по маркетинг
  4. Стилиян Лазаров – член на Управителния съвет, Ковчежник на Сдружението и председател на Комитета по образование
  5. Лозина Алексиева – за член на Управителния съвет и председател на Комитета по одит и контрол
  6. Лазарина Лазарова – член на Управителния съвет в качеството й на непосредствен бивш председател на Управителния съвет, съгласно чл. 29 от устава на сдружението.