16-а международна конференция InfoSec & Data Storage

„Колаборацията в основата на опазването на критичните данни“ 
28 – 29 септември 2017 г., София Хотел Балкан

Организатор: ICT Media & ISACA-Sofia Chapter

Инициативата е насочена към мениджъри и експерти, свързани с информационната сигурност, от всички сегменти на икономиката:

  • Директори и мениджъри „Информационна сигурност“;
  • Мениджъри “Управление на риска”;
  • Мениджъри „Инфраструктура“;
  • Системни архитекти;
  • Инженери по сигурността;
  • ИТ мениджъри;
  • ИТ одитори;
  • Одитори по информационна сигурност;
  • Консултанти и др.

Повече информация на : http://events.idg.bg/bg/2017/security/