19-и финансов технологичен форум

“Модерната банка – дигитализация и ефективност в действие”

27 април 2017 г. София хотел Балкан София

Организатори: ICT Media и ISACA-Sofia Chapter

Дигиталната трансформация на финансовите институции е факт, а поведението и очакванията на клиентите, променени в резултат на съвременните дигитални технологии, са сред водещите фактори за този преход във финансовия сектор. По данни на анализаторите обаче само една от четири банки в EMEA имат всеобхватна стратегия за дигитална трансформация за ангажиране на клиентите. И въпреки че 96% от банките са предприели вече някакви инициативи за дигитална трансформация, големият въпрос остава: готови ли са банките да променят и адаптират своите бизнес модели, за да оцелеят в прехода към дигитална икономика?

40% посочват, че дигиталната трансформация остава фронт офис инициатива, целяща да се подобри потребителското преживяване. В същото време една на всеки пет банки има Chief Digital Officer (CDO), а до 2020 една на всеки две банки ще има CDO или дигитален лидер, който движи дигиталната трансформация на банката.

Преминаването към дигитална финансова институция дефинира процесите, протичащи днес в банките и застрахователните компании, а технологии като Big Data и аналитични платформи, социален инженеринг, картови и мобилни безкартови разплащания, киберсигурност и дигитален маркетинг целят да поставят в центъра клиента и неговото потребителско преживяване.

За 19-а поредна година ICT Media ще предостави ефективна среда за качествен диалог между финансовите институции и технологичните компании, насочен в посока технологичното бъдеще на финансовия сектор.

Традиционно изданията на конференцията се провеждат под егидата на Българска народна банка и Комисия за финансов надзор, и със съдействието на Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Акценти на програмата:

  • Готови ли са финансовите институции за дигиталната икономика – състояние, анализи и тенденции
  • Регулации, евроинтеграция, платежни системи
  • Промяната на процесите и технологиите в контекста на дигиталната трансформация
  • Сигурност в развитие: новите заплахи в дигитализирания свят и методите за справяне с тях
  • Дигиталната трансформация на фронт офиса – канали за ангажиране на клиентите
  • ИТ, дигитализация и иновации – посока към ефективност и оптимизация на финансовия бизнес
  • Дигиталният отпечатък върху хора, роли, модели и процеси
  • Дискусии: – Модели за дигитализация на финансовите институции
                      – Дигитализация и иновации – път към модерната банка

Предварителна програма

Към кого е насочен форумът

Събитието е насочено към представители на банков и небанков финансов сектор: банки, застрахователни институции, пенсионно-осигурителни компании, регулаторни органи, платежни оператори, финансови брокери, финансови компании в областта на микрокредитирането, включително онлайн, консултантски фирми, лизингови къщи, асоциации, държавни органи и други. През 2016 г. на събитието присъстваха висши мениджъри (CEO, COO, CFO, членове на управителни съвети и бордове на директорите), ИТ мениджъри, началник отдели, ръко­водители проекти, ИТ експерти и експерти по сигур­ността, одитори, бизнес анализатори, консултанти, експерти по платежни системи.

Регистрирайте се тук : http://events.idg.bg/bg/2017/finances/191/registration