CSX Fundamentals Training 2021

Сертификатът CSX Fundamentals се издава от ISACA и е отлична възможност за доказване на професионалисти, чиято роля в организацията е засегната от увеличаващите се кибер заплахи.

Сертификатът е предназначен за:

  • специалисти, търсещи промяна в кариерното си развитие по посока на кибер сигурността;
  • мениджъри, целящи развитие на своите познания за кибер рисковете;
  • завършващи студенти;
  • други, поставящи основите на своя професионален път.

Разделите, които се покриват от сертификата, са:

  • основи на кибер сигурността – понятия, концепции;
  • принципи на изграждане на архитектурата на кибер сигурността;
  • как да защитаваме мрежите, системите, приложенията и данните?
  • реакция при възникване на кибер инцидент;
  • отражение на кибер сигурността към съвременните технологии (mobile, IoT, cloud и др.)

Сертификатът е глобално разпознаваем и приет от много организации и компании, тъй като отговаря на изискванията на National Institute of Standards and Technology (NIST) и  National Initiative for Cybersecurity Education (NICE).

Настоящото обучение покрива целия спектър от знания, необходими за успешно полагане на тест за получаване на сертификата CSX Fundamentals.