Обучения по анализ на данни

ISACA Sofia Chapter организира обучения на следните теми:

1. Стандартен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ (част 1) се проведе на 23.03.2023 г.

2. Разширен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ ( част 2) се проведе на 30.03.2023 г.

3. Най-съвременен анализ на данни, използвани в риска, контрола и одита™ – Изкуствен интелект (част 3) се проведе на 06.04.2023 г.

Марио Божилов, лектор

>> Подробна програма и теми в обученията може да видите тук.

>> Повече за лектора Марио Божилов може да видите тук.

Обучението ще се проведе в онлайн формат, т.к. лекторът ни е базиран в Австралия и ще сподели своя опит и познания в областта от другата част на света.

Лекторът Марио Божилов, бивш президент на ISACA Brisbane, ще се включи от Австралия в 09:00 ч., за да представи и сподели своите знания с нас.
Д-р Марио Божилов  е магистър и има  диплома за завършено висше образование по приложни финанси и инвестиции (FINSIA), сертифициран одитор на информационни системи (CISA). Той работи в областта на анализ на данни и подобряване на бизнеса от 1994 г. Лектор е по счетоводни информационни системи; контрол и управление на ИС; планиране на ресурсите на предприятието; системен анализ и проектиране. През последните 15 години Марио Божилов е преподавал на повече от 1500 студенти и над 650 корпоративни професионалисти в областта на финансите, цифровата трансформация, дигиталния риск и одита.

 

1. Стандартен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ (част 1) – 23.03.2023 г. от 09:00 ч.

Програмата обхваща основите на анализа на данни, които специалистите и екипите по одит и риск могат да прилагат в ежедневната си работа.
По време на програмата участниците ще се научат как да идентифицират възможностите за анализ на данни в ежедневните си дейности; как да изберем най-добрия инструмент и подход за използване при различни обстоятелства; каква е методологията стъпка по стъпка за включване на Data Analytics в прегледите на одита и за идентифициране на нови рискове.

Резултати от обучението

• Идентифициране възможности за използване на Data Analytics в прегледи и проекти;
• Прилагане на процес стъпка по стъпка за използване на Data Analytics във всеки конкретен случай;
• Разберете наличните инструменти на пазара и изберете най-подходящия инструмент за използване във всеки случай;
• Приложете и модифицирайте, ако е необходимо, набор от аналитични процедури, предоставени в курса, за постигане на конкретни цели;
• Извършване на анализ на набори от данни за заплати и обществени поръчки.

Продължителност на програмата – 4,5 часа

Програмни предпоставки:
Инсталирано и работещо копие на KNIME Analytics Platform, което може да бъде изтеглено тук – https://www.knime.com/downloads

Теми на обучението

• Въведение в стандартния анализ на данни;
• Предимства и ограничения на стандартния анализ на данни;
• Планиране на стандартни тестове за анализ на данни;
• Специфични аналитични техники;
• Практически примери за стандартен анализ на данни;
• Преглед на програмата, въпроси и отговори, коментари.

2. Разширен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ ( част 2) се проведе на 30.03.2023 г. от 09:00 ч.

Програмата обхваща усъвършенствани концепции за анализ на данни, които специалистите и екипите по одит и риск могат да прилагат в ежедневната си работа.
По време на програмата участниците ще научат за базите данни и техните приложения в одита; прегледайте казуси от реалния живот на разширен анализ на данни; научете как да планирате усъвършенствани ангажименти за анализ на данни и изпълнете редица практически упражнения с помощта на базирани в облак бази данни.
Програмата включва упражнения за това как да се анализират процесите на заплати и покупки, както и извършване на въвеждащи анализи срещу изпирането на пари. Всички набори от данни и инструкции стъпка по стъпка ще бъдат предоставени в началото на програмата. На участниците ще бъде разрешено да ги запазят и да ги използват като план за прегледи в реалния живот, които може да извършват.

Резултати от обучението

• Разбиране на основите на базите данни и как те могат да бъдат приложени към Data Analytics в Risk, Compliance and Audit™;
• Оценете как може да се приложи усъвършенстван анализ на данни въз основа на казуси от реалния живот;
• Проектиране и планиране на разширени ангажименти за анализ на данни;
• Приложете и модифицирайте, ако е необходимо, набор от аналитични процедури, предоставени в курса, за постигане на конкретни цели;
• Извършване на анализи на набори от данни за заплати и обществени поръчки в облака и провеждане на въвеждащи анализи срещу изпирането на пари.

Продължителност на програмата – 4,5 часа

Програмни предпоставки:
Инсталирано и работещо копие на KNIME Analytics Platform, което може да бъде изтеглено тук – https://www.knime.com/downloads

Теми на обучението

• Предимства и ограничения на Advanced Data Analytics в Risk, Control and Audit™;
• Въведение в базите данни;
• Планиране на разширени ангажименти за анализ на данни;
• Използване на случаи на разширен анализ на данни в риск, контрол и одит™;
• Практически примери за разширен анализ на данни в риск, контрол и одит™;
• Преглед на програмата, въпроси и отговори, коментари.

Практическа работа:
 •Проучване на заплати с помощта на облачна база данни;
 •Проучване на покупки с помощта на облачна база данни;
 •Извършване на въвеждащи анализи за борба с прането на пари.

3. Най-съвременен анализ на данни, използвани в риска, контрола и одита™ – Изкуствен интелект (част 3), се проведе на 06.04.2023 г. от 09:00 ч.

Програмата обхваща най-съвременните концепции за анализа на данни, като изкуствен интелект/машинно обучение, видове и подходи в машинното обучение и специфични случаи на използване на машинно обучение при одит/риск, че одит и рискови специалисти и екипи могат да се прилагат тяхната ежедневна работа.
По време на програмата участниците ще научат какво е машинно обучение (ML) и неговите видове: контролирано и неподдържано обучение. Ще се разгледат и различни ML подходи, като невронни мрежи, клъстери и откриване на аномалия. Специфичен модул е посветен на създаването на ML модели от нетехнически специалисти, като одит и рискови специалисти. Участниците ще извършват упражнения, с публично достъпни инструменти, за да прилагат МЛ в сценарии за киберсигурност и риск от проекта.

Резултати от обучението

• Разберете какво е машинното обучение и как може да се използва в дадена организация;
• Анализирайте типовете и подходите в машинното обучение и изберете най -подходящия в дадена ситуация;
• Създаване на модел на машинно обучение, който да се използва за конкретна задача;
• Създайте необходимите набори от данни, които да използвате в машинното обучение (ML) и обучете и тествайте ML решения;
• Прилагайте ML при въвеждащи разследвания за киберсигурност и оценки на риска от проекта.

Продължителност на програмата – 4,5 часа

Програмни предпоставки:
Инсталирано и работещо копие на KNIME Analytics Platform, което може да бъде изтеглено тук – https://www.knime.com/downloads

Теми на обучението

• Определение и основни категории изкуствен интелект/машинно обучение (AI/ML);
• Въведение и дефиниции – AI, ML;
• Дълбоко обучение (DL)-  Връзката между AI, ML и DL; Основни категории AI/ML;
• Видове изкуствен интелект/машинно обучение- Определения и примери;
• AI/ML в риск, съответствие и одит ™- Използвайте случаи за AI/ML в риск, съответствие и одит ™; Проучване на случая в реалния живот на AI/ML в риск, съответствие и одит ™;
• AI/ML в риск, съответствие и одит ™ – методологията; преглед; представяне на бизнес проблем – „Започва с писалка и хартия“; създаване на модела – входове, изходи, източници на данни.