InfoSec 2023

ISACA Sofia Chapter е партньор на тази интересна и полезна конференция.

За повече информация, разгледайте сайта на конференцията: https://www.infosec-conference.com

Регистрацията за участие е безплатна! Можете да участвате на място
(местата се изчерпват), а също така и виртуално.

Чрез линка можете да изберете начина за участие в конференцията и да
направите своята регистрация:
https://www.infosec-conference.com/registration

На конференцията ще говорят интересни лектори, с които можете да се
запознаете на следния линк: https://www.infosec-conference.com/#agenda.

Ще Ви очакваме, като при заявено желание можете да получите сертификат с
16 CPE!