Обучения

Сертификатът CSX Fundamentals се издава от ISACA и е отлична възможност за доказване на професионалисти, чиято роля в организацията е засегната от увеличаващите се кибер заплахи.

Сертификатът е предназначен за:

  • специалисти, търсещи промяна в кариерното си развитие по посока на кибер сигурността;
  • мениджъри, целящи развитие на своите познания за кибер рисковете;
  • завършващи студенти;
  • други, поставящи основите на своя професионален път.

Разделите, които се покриват от сертификата, са:

  • основи на кибер сигурността – понятия, концепции;
  • принципи на изграждане на архитектурата на кибер сигурността;
  • как да защитаваме мрежите, системите, приложенията и данните?
  • реакция при възникване на кибер инцидент;
  • отражение на кибер сигурността към съвременните технологии (mobile, IoT, cloud и др.)

Сертификатът е глобално разпознаваем и приет от много организации и компании, тъй като отговаря на изискванията на National Institute of Standards and Technology (NIST) и  National Initiative for Cybersecurity Education (NICE).

Настоящото обучение покрива целия спектър от знания, необходими за успешно полагане на тест за получаване на сертификата CSX Fundamentals.

 

При интерес към това обучение, моля изпратете запитване на president@isaca-sofia.org