Обучения

ISACA Sofia Chapter организира обучения на следните теми:

Стандартен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ (част 1), ще се проведе на 23.03.2023 г.

Разширен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ ( част 2), ще се проведе на 30.03.2023 г.

Най-съвременен анализ на данни, използвани в риска, контрола и одита™ – Изкуствен интелект (част 3), ще се проведе на 06.04.2023 г.

>> Подробна програма и теми в обученията може да видите тук.

>> Повече за лектора Марио Божилов може да видите тук.

>> Изтеглете формата за записване тук

Попълнете формата за записване и я изпратете на email rossina@mail.bg

Обучението ще се проведе в онайн формат, т.к. лекторът ни е базиран в Австралия и ще сподели своя опит и познания в областта от другата част на света.

Лекторът Марио Божилов, бивш президент на ISACA Brisbane, ще се включи от Австралия в 09:00 ч., за да представи и сподели своите знания с нас.
Д-р Марио Божилов  е магистър и има  диплома за завършено висше образование по приложни финанси и инвестиции (FINSIA), сертифициран одитор на информационни системи (CISA). Той работи в областта на анализ на данни и подобряване на бизнеса от 1994 г. Лектор е по счетоводни информационни системи; контрол и управление на ИС; планиране на ресурсите на предприятието; системен анализ и проектиране. През последните 15 години Марио Божилов е преподавал на повече от 1500 студенти и над 650 корпоративни професионалисти в областта на финансите, цифровата трансформация, дигиталния риск и одита.

Стандартен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ (част 1), ще се проведе на 23.03.2023 г. от 09:00 ч.

Програмата обхваща основите на анализа на данни, които специалистите и екипите по одит и риск могат да прилагат в ежедневната си работа.
По време на програмата участниците ще се научат как да идентифицират възможностите за анализ на данни в ежедневните си дейности; как да изберем най-добрия инструмент и подход за използване при различни обстоятелства; каква е методологията стъпка по стъпка за включване на Data Analytics в прегледите на одита и за идентифициране на нови рискове.

Резултати от обучението

след завършване на тази програма участниците ще могат да:
• Идентифицирайте възможности за използване на Data Analytics в прегледи и проекти;
• Прилагане на процес стъпка по стъпка за използване на Data Analytics във всеки конкретен случай;
• Разберете наличните инструменти на пазара и изберете най-подходящия инструмент за използване във всеки случай;
• Приложете и модифицирайте, ако е необходимо, набор от аналитични процедури, предоставени в курса, за постигане на конкретни цели;
• Извършване на анализ на набори от данни за заплати и обществени поръчки.

Продължителност на програмата – 4,5 часа

Програмни предпоставки:
Инсталирано и работещо копие на KNIME Analytics Platform, което може да бъде изтеглено тук – https://www.knime.com/downloads

Теми на обучението

• Въведение в стандартния анализ на данни;
• Предимства и ограничения на стандартния анализ на данни;
• Планиране на стандартни тестове за анализ на данни;
• Специфични аналитични техники;
• Практически примери за стандартен анализ на данни;
• Преглед на програмата, въпроси и отговори, коментари.

Разширен анализ на данни в областта на риска, контрола и одита™ ( част 2), ще се проведе на 30.03.2023 г. от 09:00 ч.

Програмата обхваща усъвършенствани концепции за анализ на данни, които специалистите и екипите по одит и риск могат да прилагат в ежедневната си работа.
По време на програмата участниците ще научат за базите данни и техните приложения в одита; прегледайте казуси от реалния живот на разширен анализ на данни; научете как да планирате усъвършенствани ангажименти за анализ на данни и изпълнете редица практически упражнения с помощта на базирани в облак бази данни.
Програмата включва упражнения за това как да се анализират процесите на заплати и покупки, както и извършване на въвеждащи анализи срещу изпирането на пари. Всички набори от данни и инструкции стъпка по стъпка ще бъдат предоставени в началото на програмата. На участниците ще бъде разрешено да ги запазят и да ги използват като план за прегледи в реалния живот, които може да извършват.

Резултати от обучението

След завършване на тази програма участниците ще могат да:
• Разбиране на основите на базите данни и как те могат да бъдат приложени към Data Analytics в Risk, Compliance and Audit™;
• Оценете как може да се приложи усъвършенстван анализ на данни въз основа на казуси от реалния живот;
• Проектиране и планиране на разширени ангажименти за анализ на данни;
• Приложете и модифицирайте, ако е необходимо, набор от аналитични процедури, предоставени в курса, за постигане на конкретни цели;
• Извършване на анализи на набори от данни за заплати и обществени поръчки в облака и провеждане на въвеждащи анализи срещу изпирането на пари.

Продължителност на програмата – 4,5 часа

Програмни предпоставки:
Инсталирано и работещо копие на KNIME Analytics Platform, което може да бъде изтеглено тук – https://www.knime.com/downloads

Теми на обучението

• Предимства и ограничения на Advanced Data Analytics в Risk, Control and Audit™;
• Въведение в базите данни;
• Планиране на разширени ангажименти за анализ на данни;
• Използване на случаи на разширен анализ на данни в риск, контрол и одит™;
• Практически примери за разширен анализ на данни в риск, контрол и одит™;
• Преглед на програмата, въпроси и отговори, коментари.

Практическа работа:
 •Проучване на заплати с помощта на облачна база данни;
 •Проучване на покупки с помощта на облачна база данни;
 •Извършване на въвеждащи анализи за борба с прането на пари.

Най-съвременен анализ на данни, използвани в риска, контрола и одита™ – Изкуствен интелект (част 3),  ще се проведе на 06.04.2023 г. от 09:00 ч.

Програмата обхваща най-съвременните концепции за анализа на данни, като изкуствен интелект/машинно обучение, видове и подходи в машинното обучение и специфични случаи на използване на машинно обучение при одит/риск, че одит и рискови специалисти и екипи могат да се прилагат тяхната ежедневна работа.
По време на програмата участниците ще научат какво е машинно обучение (ML) и неговите видове: контролирано и неподдържано обучение. Ще се разгледат и различни ML подходи, като невронни мрежи, клъстери и откриване на аномалия. Специфичен модул е посветен на създаването на ML модели от нетехнически специалисти, като одит и рискови специалисти. Участниците ще извършват упражнения, с публично достъпни инструменти, за да прилагат МЛ в сценарии за киберсигурност и риск от проекта.

Резултати от обучението

След приключване на тази програма участниците ще могат да:
• Разберете какво е машинното обучение и как може да се използва в дадена организация;
• Анализирайте типовете и подходите в машинното обучение и изберете най -подходящия в дадена ситуация;
• Създаване на модел на машинно обучение, който да се използва за конкретна задача;
• Създайте необходимите набори от данни, които да използвате в машинното обучение (ML) и обучете и тествайте ML решения;
• Прилагайте ML при въвеждащи разследвания за киберсигурност и оценки на риска от проекта.

Продължителност на програмата – 4,5 часа

Програмни предпоставки:
Инсталирано и работещо копие на KNIME Analytics Platform, което може да бъде изтеглено тук – https://www.knime.com/downloads

Теми на обучението

• Определение и основни категории изкуствен интелект/машинно обучение (AI/ML);
• Въведение и дефиниции – AI, ML;
• Дълбоко обучение (DL)-  Връзката между AI, ML и DL; Основни категории AI/ML;
• Видове изкуствен интелект/машинно обучение- Определения и примери;
• AI/ML в риск, съответствие и одит ™- Използвайте случаи за AI/ML в риск, съответствие и одит ™; Проучване на случая в реалния живот на AI/ML в риск, съответствие и одит ™;
• AI/ML в риск, съответствие и одит ™ – методологията; преглед; представяне на бизнес проблем – „Започва с писалка и хартия“; създаване на модела – входове, изходи, източници на данни.

Записване

Заявете Вашето участие като ни изпратите приложената регистрационна форма, както следва:

Стандартен анализ на данни в риск, контрол и одит™ (част 1), до  21.03.2023 г.

Разширен анализ на данни в риск, контрол и одит™ ( част 2), до 28.03.2023 г.

Най-съвременен анализ на данни, използвани в риска, контрола и одита™ – Изкуствен интелект (част 3), до 04.04.2023 г. на имейл адрес: rossina@mail.bg.

За издаването на сертификата ще се изисква да сте попълнили регистрационната форма.

Преференциалната цена на обучението, ако сте член на ISACA, е определена на 100 лв. за една част.

Цената на обучението, ако не сте член на ISACA, е 180 лв. за една част.

Броят на местата е ограничен, т.к. ще има работа в малки групи и тя ще бъде интерактивна.

 

Сертификатът CSX Fundamentals се издава от ISACA и е отлична възможност за доказване на професионалисти, чиято роля в организацията е засегната от увеличаващите се кибер заплахи.

Сертификатът е предназначен за:

  • специалисти, търсещи промяна в кариерното си развитие по посока на кибер сигурността;
  • мениджъри, целящи развитие на своите познания за кибер рисковете;
  • завършващи студенти;
  • други, поставящи основите на своя професионален път.

Разделите, които се покриват от сертификата, са:

  • основи на кибер сигурността – понятия, концепции;
  • принципи на изграждане на архитектурата на кибер сигурността;
  • как да защитаваме мрежите, системите, приложенията и данните?
  • реакция при възникване на кибер инцидент;
  • отражение на кибер сигурността към съвременните технологии (mobile, IoT, cloud и др.)

Сертификатът е глобално разпознаваем и приет от много организации и компании, тъй като отговаря на изискванията на National Institute of Standards and Technology (NIST) и  National Initiative for Cybersecurity Education (NICE).

Настоящото обучение покрива целия спектър от знания, необходими за успешно полагане на тест за получаване на сертификата CSX Fundamentals.

 

При интерес към това обучение, моля изпратете запитване на president@isaca-sofia.org