За нас

История и мисия

ISACA е акроним за Information Systems Audit and Control Association, или Асоциация за одит и контрол на информационни системи.

ISACA е неправителствена организация с нестопанска цел , световен лидер в управлението, сигурността, контрола и обезпечаването на ИТ. Основана е през 1969 год. като EDP Auditors Association (Electronic Data Processing Auditors Association). Асоциацията се е посветила в служба на професионалистите, ръководещи ИКТ.

Филиалът на асоциацията в София е основан през 2007 и е регистриран според българското законодателство като организация с нестопанска цел.

Членство

ISACA обединява над 140 000 професионалисти в повече от 187 страни от Азия, Северна, Централна и Южна Америка, Европа, Африка и Океания, организирани в 215 филиала в повече от 92 страни. В асоциацията членуват вътрешни и външни одитори, главни, финансови и оперативни изпълнителни директори, експерти по информационна сигурност, преподаватели, консултанти и студенти.

Дейности

фокусът на асоциацията е в посока на:

  • поддръжка на световно разпознати като гарант за качествена подготовка и знания в областта на одита и контрола на информационни технологии сертификати;
  • спонсориране на конференции в областта на технологиите и управлението на всички пет континента с цел осигуряване на последователност и съвместимост в обучението на световно ниво;
  • издаване на Information Systems Control Journal, списание с двумесечно издание, съдържащо професионални статии на теми в областта на технологиите, контрола, управлението, сигурността и ръководството;
  • разработва и поддържа професионални стандарти, ръководства и процедури за нуждите на ИТ одиторите и професионалистите в областта на контрола;
  • работи в съдружие с други организации в областта на научно-изследователски мероприятия, като IT Governance Institute, за насърчаване на световно ниво на осведомеността и локализирането (адаптирането) на Control Objectives for Information and related Technology (CobiT), средство което само по себе представлява пробив в ръководството на ИТ, което посредством ползването на не-технологичен език позволява на организациите да фокусират усилията си в управление на информационните технологии в поддръжка на цялостната политика и поставени бизнес цели;
  • методологията Val IT целяща да подпомогне повишаване възвращаемостта от инвестициите в ИТ. Методологията и свързани с нея публикации са свободни за безплатно получаване от ISACA и ITGI.